Mindre kungsfisk - Håkan Schyllander

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:240
längd:
fångstplats:Väst Måseskär, Repet
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2012-07-07
uppdaterad: