Id - Håkan Schyllander

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:670
längd:
fångstplats:Kungsbackaån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2018-07-21
uppdaterad: