Gös - Håkan Schyllander

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:1740
längd:
fångstplats:Aspen, Värmland
metod:Haspel
bete:Popper
fångstdatum:2013-07-14
uppdaterad: