Elritsa - Håkan Schyllander

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:7
fångstplats:Limmared
metod:Bottenmete
bete:Bröd
fångstdatum:2014-04-18
uppdaterad: