Asp - Håkan Schyllander

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:1275
längd:
fångstplats:Glafsfjorden
metod:Haspel
bete:Spinnare
fångstdatum:2012-07-08
uppdaterad: