Blågylta - Tobias Helldal

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:590
längd:37
fångstplats:Kattegatt
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2018-09-02
uppdaterad:2018-09-02 19:55:46