foto: Robin Kanthe

Mulle - Kelvin Hylen

art:Mulle (Mullus surmuletus)
vikt:
längd:
fångstplats:Pinnevik
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2018-09-02
uppdaterad:2018-09-03 17:37:38