foto: Gustav Nyström

Taggmakrill - Kelvin Hylen

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:
längd:
fångstplats:Norra Hamnen Lysekil
metod:Spinnfiske
bete:Mickrohäckla
fångstdatum:2018-08-29
uppdaterad:2018-09-03 17:46:22