foto: Hans Lindquist

Sarv - Kelvin Hylen

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:
längd:
fångstplats:Humsjön
metod:Frilina
bete:Majs
fångstdatum:2018-08-15
uppdaterad:2018-09-03 18:02:14