foto: Kelvin Hylén

Mulle - Gustav Nyström

art:Mulle (Mullus surmuletus)
vikt:
längd:
fångstplats:Pinnevik
metod:Mete, Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2018-09-03
uppdaterad:2018-09-03 19:14:27