Öring - Kristoffer Ottosson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:3500
längd:
fångstplats:Göta Älv
metod:Spinnfiske
bete:Wibrav #3 G
fångstdatum:2002-06-24
uppdaterad: