Tejstefisk - Kristoffer Ottosson

art:Tejstefisk (Pholis gunnellus)
vikt:50
längd:
fångstplats:Gulmaren
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2017-06-09
uppdaterad: