Storspigg - Kristoffer Ottosson

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:10
längd:
fångstplats:Visby
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2018-07-16
uppdaterad: