Sutare - Kristoffer Ottosson

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:3690
längd:60
fångstplats:Öxneredssjön
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:2017-05-25
uppdaterad: