Svart smörbult - Kristoffer Ottosson

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:50
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2018-08-01
uppdaterad: