Skrubbskädda - Kristoffer Ottosson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:600
längd:
fångstplats:Gulmaren
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2017-07-13
uppdaterad: