Röding - Kristoffer Ottosson

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:300
längd:
fångstplats:Västra Silen
metod:Pimpel
bete:Pirk+magott
fångstdatum:2018-08-06
uppdaterad: