Ruda - Kristoffer Ottosson

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:50
längd:
fångstplats:Damm Vänerborg
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:2018-08-09
uppdaterad: