Nors - Kristoffer Ottosson

art:Nors (Osmerus eperlanus)
vikt:80
längd:
fångstplats:Västra Silen
metod:Pimpel
bete:Pirk+maggot
fångstdatum:2018-08-06
uppdaterad: