Näbbgädda - Kristoffer Ottosson

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:600
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Trolling
bete:Toby 28g S
fångstdatum:1996-05-10
uppdaterad: