Id - Kristoffer Ottosson

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:2000
längd:
fångstplats:Vänern
metod:Mete
bete:Bröd
fångstdatum:1996-05-18
uppdaterad: