Kolja - Kristoffer Ottosson

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:300
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Havsfiske
bete:Häckla+makrill
fångstdatum:2010-05-23
uppdaterad: