Harr - Kristoffer Ottosson

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:650
längd:
fångstplats:Klarälven
metod:Spinnfiske
bete:Toni Z 7g S
fångstdatum:1994-06-20
uppdaterad: