Gös - Kristoffer Ottosson

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:4500
längd:
fångstplats:Vanderydsvattnet
metod:Trolling
bete:Rapala Tail-dancer
fångstdatum:2008-05-14
uppdaterad: