Guldfisk - Kristoffer Ottosson

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:20
längd:
fångstplats:Damm Vänersborg
metod:Mete
bete:Deg
fångstdatum:2018-08-20
uppdaterad: