Elritsa - Kristoffer Ottosson

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:20
längd:
fångstplats:Klarälven
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:1994-06-12
uppdaterad: