Benlöja - Kristoffer Ottosson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:30
längd:
fångstplats:Vänern
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:2018-07-06
uppdaterad:2018-09-04 08:44:31