Taggmakrill - Gustav Nyström

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Spinnfiske
bete:Microhäckla
fångstdatum:2018-08-29
uppdaterad:2018-09-04 10:42:32