foto: Linnea Lönn

Vimma - Daniel Hagström

art:Vimma (Vimba vimba)
vikt:1091
längd:46
fångstplats:Älvkarleby
metod:Flugfiske
bete:Fluga
fångstdatum:2018-09-04
uppdaterad:2018-09-05 05:44:22