Lax - Gustav Nyström

art:Lax (Salmo salar)
vikt:
längd:
fångstplats:Lainioälven, Kangos
metod:Flugfiske
bete:Superpuppa
fångstdatum:2018-07-22
uppdaterad:2018-09-05 05:59:24