Spetsstjärtad smörbult - Lars Örnskov

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:
längd:9
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2018-09-01
uppdaterad:2018-09-08 09:32:59