foto: Robin Kanthe

Mulle - Lars Örnskov

art:Mulle (Mullus surmuletus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Kikfiske
bete:Borstmask
fångstdatum:2018-09-05
uppdaterad:2018-09-08 09:33:01