Taggmakrill - Daniel Ståhl

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Spinnfiske
bete:Mikrohäckla
fångstdatum:2018-11-04
uppdaterad:2018-11-06 13:59:16