Lax - Rasmus Bäcklund

art:Lax (Salmo salar)
vikt:5100
längd:70
fångstplats:Vänern
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2018-11-06 13:59:18