foto: Hans Majestät

Lake - Julius Jarving Ohlsson

art:Lake (Lota lota)
vikt:3790
längd:83
fångstplats:Klarälven, Forshaga
metod:Bottenmete
bete:Död Mört
fångstdatum:2018-12-06
uppdaterad:2018-12-07 05:33:52