Lake - Kjell Svensson

art:Lake (Lota lota)
vikt:3650
längd:75
fångstplats:Lidan
metod:Pimpel
bete:Sill
fångstdatum:2019-01-03
uppdaterad:2019-01-04 18:59:07