Siklöja - Martin Ödmar

art:Siklöja (Coregonus albula)
vikt:40
längd:
fångstplats:Aspen
metod:Mete
bete:Maskbit
fångstdatum:2019-01-25
uppdaterad:2019-01-25 21:16:18