Sandskädda - Håkan Schyllander

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:200
längd:
fångstplats:Lysekil Norra Hamnen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-02-24
uppdaterad:2019-02-26 09:56:53