Svart smörbult - Kjell Svensson

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:35
längd:15
fångstplats:Smögen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-03-01
uppdaterad:2019-03-01 19:17:20