foto: Simon

Skäggtorsk - Johnny Priore

art:Skäggtorsk (Trisopterus luscus)
vikt:660
längd:
fångstplats:Vrak Västkusten
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:
uppdaterad: