Sandstubb - Johnny Priore

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:1
längd:
fångstplats:Sightfiske
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: