Sandskädda - Johnny Priore

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:405
längd:
fångstplats:Vrak
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:
uppdaterad: