foto: jesper

Rödspätta - Johnny Priore

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:720
längd:
fångstplats:öresund
metod:Mete
bete:Borstmask
fångstdatum:
uppdaterad: