foto: Sofia

Ruda - Johnny Priore

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:2080
längd:
fångstplats:Stockholmsskärgård
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: