foto: jesper

Pigghaj - Johnny Priore

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:7500
längd:
fångstplats:Smögen
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:
uppdaterad: