foto: Jag

Nors - Johnny Priore

art:Nors (Osmerus eperlanus)
vikt:
längd:
fångstplats:Flian
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: