Mört - Johnny Priore

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:445
längd:
fångstplats:Mjörn
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: