foto: Simon

Makrill - Johnny Priore

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:1020
längd:
fångstplats:Västkusten
metod:Pilkfiske
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: