foto: Simon

Lubb - Johnny Priore

art:Lubb (Brosme brosme)
vikt:10300
längd:
fångstplats:Bratten
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:
uppdaterad: