foto: Jag

Id - Johnny Priore

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:2970
längd:
fångstplats:Flian
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: